Kontakt

Dotazy prosím zasílejte pouze na tyto kontakty

info-cz@haltung-heute.de

Gerold Sprenger: +49 171 2123600
sprenger@haltung-heute.de

Werner Blatt: +49 175 1812805
blatt@haltung-heute.de

Divadelní hra „VYBOJOVÁNO“

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

O hře „VYBOJOVÁNO“:

V případě některých her nejste jen divákem, ale se svým životem vstupujete na jeviště. „Vybojováno“ je přesně takovou hrou:

Je osloven scénárista s dotazem, zda by napsal hru o pallotinském knězi Richardu Henkesovi, který se velmi záhy postavil nacistickým vůdcům z pozice obhajoby pravdy a lidské důstojnosti, smíření a lidskosti. V roce 1943 byl poslán do koncentračního tábora Dachau. Zemřel krátce před koncem války. Dobrovolně se nechal přestěhovat do vězeňského baráku, který byl v karanténě z důvodu rozšíření tyfu. Devět týdnů se staral o nemocné a umírající spoluvězně, než se sám nakazil…

Autor zpočátku žádost přijímá z finančních důvodů. Život a dílo otce Henkese ho však brzy zaujmou. Jeho ochota oddat se zcela službě pro své spolutrpící v něm vzbuzuje respekt. Zároveň se musí vypořádat s jeho intenzivním nasazením, hodnotami a postoji, a to je pro něj výzva: může se mu Henkesova bezvýhradná oddanost lidské důstojnosti a lidskosti stát vzorem? Této otázce se nevyhýbá, svádí s ní vnitřní boj a nechává diváky, aby ho s ním mohli sdílet.

Úryvek ze hry – Kázání

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

VYBOJOVÁNO opět vystoupilo

Po představeních, která se odehrála v Praze, Strahovicích, Hradci Králové, nyní i v Kravařích ve Slezsku:
Odtud jsme obdrželi následující zprávu:

„V pátek 5. dubna 2024 se v Obecním domě v Kravařích uskutečnilo divadelní představení VYBOJOVÁNO.
Divadelní představení sledovalo asi 60 lidí a soudě podle potlesku a reakcí byli všichni nadšeni….

K celé zprávě: klikněte zde

Reportáž regionální Televize Hlučínsko o vystoupení na Strahovicích
(cca 5 minut – YouTube):

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Divadelní hra „VYBOJOVÁNO“ – Realizace projektu v Německu

Projekt byl realizován u příležitosti blahořečení pallotinského otce Richarda Henkese v roce 2019.

V době národního socialismu jednoznačně ukázal, na které straně stojí. Znovu a znovu se zasazoval o pravdu a lidskou důstojnost, o smíření a lidskost.

Projekt „HALTUNG heute“ (POZOR dnes) by chtěl prostřednictvím hry „Vybojováno“ předložit podněty k zamyšlení a impulsy k uvědomění si vlastních postojů, hodnot a některých charakterových rysů.

I přes omezení daná pandemií onemocnění Covid-19 byla hra od podzimu 2019 uvedena celkem 62krát. Dalších 15 představení je naplánováno na rok 2023.

Představení bylo uvedeno například na následujících místech:

 • střední školy (všeobecné, odborné, vyšší odborné)
 • církevní a civilní farnosti (např. při přípravě na biřmování)
 • věznice
 • větší vzdělávací společnosti a instituce
 • diecézní akce
 • katolický den
 • mírové akce
 • památníky (včetně Památníku koncentračního tábora Dachau)
 • zemský sněm Porýní-Falce
 • záplavová oblast na řece Ahr
 • policejní vysoké školy v Sársku a Porýní-Falci
 • zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Divadelní představení „Vybojováno“ inspirované životním příběhem bl. Richarda Henkese osloví všechny generace bez ohledu na vyznání. Velmi bych si ale přál, aby ho vidělo co nejvíce především mladých lidí. Henkes nás provokuje k přemýšlení o otázkách našeho vztahu k hodnotám, pro které stojí za to žít a za které stojí za to zemřít.

P. Dr. Tomáš Cyril Havel

Teologická fakulta JU

Nezapomenutelnými zážitky pro mne zůstane divadelní představení VYBOJOVÁNO, které jsem mohl shlédnout při české premiéře v Praze 5. května a pak na výročí narození P. Richarda Henkese 26. května ve Strahovicích – působišti P. Richarda Henkese za války. Obě představení ve mně vyvolaly velmi silné emoce navíc umocněné procítěným hereckým výkonem.

Velice příjemné a krásné byly i chvíle strávené s přáteli z Ruppachu Goldhausenu – rodiště P. Richarda Henkese. 

Ing. Karel Malchárek

Starosta obce Strahovice

Jsem velmi potěšen, že divadelní hra „Vybojováno“ se rozšířila i do České republiky, aby i zde různé generace měly možnost si připomenout význam osoby p. Richarda Henkese a jeho životní náplně.

Petr Drastik

Divadelní hra „Vybojováno“ dokáže oslovit každého diváka jiným a zároveň jedinečným způsobem. Dokáže v nás vyvolat spoustu otázek a zároveň pochybností, zda se vždy dokážeme v našem životě zasadit o dobro, zda dokážeme pojmenovat a zásadně odmítnout zlo v nejrůznějších podobách, zda dokážeme pomoci, když je to skutečně potřeba. Na osobě p. Richarda Henkese zároveň ukazuje, že i naše postoje a naše chování dokáží ovlivňovat lidi kolem nás.

Marek Hluchnik

Podařilo se vám zpracovat a prezentovat křesťanské poselství takovým způsobem, že je nejen poutavé, ale také aktuální pro všechny diváky.

Převorka evangelické zemské církve v Hesensku-Nasavsku

Hra opět ukázala, že ‚hodnotný‘ život neznamená jen to, že se řídíme zákony a předpisy. Uvědomil jsem si díky ní, že policisté jsou lidé, kteří pracují s dalšími lidmi a podle toho se musí chovat.

Markus Moog, učitel na policejní vysoké školy v Porýní-Falci:

Byla to skvělá akce,“ říká a dodává, že nečekal takovou otevřenost a starost o druhé u tak „chlapácké“ postavy.

Dozorce po představení ve věznici Wittlich

Myslím, že tato hra by měla být uvedena všude, protože nese silné etické poselství.

Vždycky mě překvapí studenti, kteří na představení přijdou povinně, a také vězni – většina z nich hru velmi pozorně sleduje.

Německý herec Bruno Lehan

Stále méně lidí na světě žije v liberálních demokraciích, autokratické systémy jsou na vzestupu. O to víc si vážím člověka, jako je Richard Henkes. K posílení demokracie je potřeba kultury paměti. Je třeba jasně ukázat, kam vedla nenávist a vyloučení. Lidé chtějí fakta. Tato cenná hra jim k tomu nabízí podněty.

Hendrik Hering, prezident zemského sněmu v Porýní-Falci

Leták ke stažení  (PDF):

český herec Vojtěch Malchárek

Obrázek vlevo nahoře: Umělec: Andy Givel SAC
Foto herec: Zemský parlament Porýní-Falc